Akcija prevencije krivičnih dela sa nasiljem

slika sastanak u KV policiji

Cilj projekta prevencije krivičnih dela ima za cilj smanjenje broja izvršenih krivičnih dela i od strane mladih. Sa predstavnicima lokalnih samouprava Vrnjačke Banje, Raške i Kraljeva u policijskoj upravi u Kraljevu održan je sastanak kome su prisustvovali i predstavnici Centara za socijalni rad, škola, inspekcije ali i predstavnika mladih.
Cilj ovog projekta, pre svega je prevencija krivičnih dela. U ostvarenje ovoga trebalo bi, kako je rečeno na sastanku, da se uključi šira populacija, društvo, roditelji i da svako da svoj maksimum.
U realizaciju projekta biće uključene i Kancelarije za mlade koja bi trebalo da da svoj maksimum u uključivanju mladih u ovaj projekat.